^Do Góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Witamy na stronie internetowej Żłobka Miejskiego "Bajka"
Żłobek funkcjonuje od lutego 1952 roku.
Jest najstarszym żłobkiem w mieście .
Posiadamy 90 miejsc dla dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia trzeciego roku życia zarówno zdrowych jak i niepełnosprawnych.
 
Żłobek dysponuje ogrodem (wyposażonym w huśtawki, ławeczki, piaskownice), z którego w sezonie letnio-wiosennym staramy się często korzystać.
Ponadto sąsiedztwo Parku Zdrojowego sprzyja też częstym kąpielom słonecznym i spacerom z dziećmi po parku.
Staramy się aby warunki w żłobku były bezpieczne dla naszych dzieci i zbliżone do warunków domowych.
Organizujemy wiele imprez okolicznościowych takich jak:
Dzień Matki,
Dzień Babci,
Gwiazdka,
Bal Karnawałowy.
Dzieci starsze poddawane są treningowi społecznemu poprzez uczestniczenie w spektaklach muzycznych, formach teatralnych.
Zapewniamy dzieciom opiekę dającą poczucie bezpieczeństwa i dostosowana do potrzeb indywidualnych dziecka,
gwarantujemy też właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji,
z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, prowadzimy też zajęcia opiekuńczo – wychowawcze uwzględniające rozwój psychoruchowy dziecka.
 
Uczęszczające do żłobka dzieci niepełnosprawne są objęte wieloprofilowym usprawnianiem w tym:
 
- opieką lekarsko-pielęgniarską,
- usprawnianiem ruchowym,(sala gimnastyczna dobrze wyposażona),
- hydroterapią,(zespół rehabilitantów),
- terapią psychologiczno-pedagogiczną,( psycholog, pedagog),
- terapię logopedyczną(logopeda),
- muzykoterapią( muzykoterapeuta),
- dogoterapią ( pies rasy labrador, kynoterapeuta)
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Inowrocławia za każdą rozpoczęta godzinę opieki rodzic (opiekun prawny) wnosi opłatę 1,70 zł
Stawka dzienna żywieniowa wynosi 4,30
Za każdą godzinę powyżej 10 godzin stawka wynosi 25,00 zł
 
Opłaty należy zgodnie z wyliczeniami podanymi przez kasjera żłobka wpłacać na konto żłobka do 15 dnia każdego miesiąca
nr konta PKO BP S.A nr konta: 54 1020 1505 0000 0502 0183 3003.
 
W tytule przelewu należy zapisać jakiego dziecka dotyczy wpłata.
Copyright © 2019. Żłobek Miejski Bajka Rights Reserved.