Kadra:

 

- dyrektor żłobka: mgr Ilona Wodniak-Kuraszkiewicz

- dział księgowości: główna księgowa ,kasjer, magazynier

- kuchnia główna: kucharka, szef kuchni,

 

Zespół opiekuńczo-terapeutyczny:

 

- opiekunowie małego dziecka,

- psycholog,

- pedagodzy,

- wychowawcy,

- logopeda,

- technicy fizjoterapii,

- pielęgniarki,

- muzykoterapeuta,

- kynoterapeuta,

- lekarz pediatra,

- pomoce opiekuna,

 

Do poszczególnych grup dziecięcych uczęszczają też dzieci niepełnosprawne.